KOTAO ŠUKOPLAM R 15 – 80 kW

Dodaj u listu želja
Dodaj u listu želja
Uporedite

                Kotlovi tipa Šukoplam R raspona snage 15-80kW namenjeni su prvenstveno za sagorevanje čvrstog komadnog goriva (drvo, ugalj) koje se ručno ubacuje kroz prostrana srednja vrata na kotlu. Takođe srednja vrata su opremljena otvorom za ugradnju gorionika na pelet, mazut ili gas. Ovo praktično daje kotlu raznovrsnost za sagorevanje različitih goriva kao i vrlo laku promenu tipa goriva koje se koristi. Kostrukcija kotla je u potpunosti usklađena sa evropskim pa i srpskim standardom SRPS EN 303-5.

                Kotao je izrađen kao tropromajni sa jednom vodom hlađenom pregradom i cevnim snopom, sto znaci da produkti sagorevanja u tri navrata prolaze pored vodenog prostora,pri čemu maksimalno predaju toplotu vodi. Prva razmena toplote vrsi se u ložistu, u najvecoj meri metodom zračenja, preko velike površine ložišnog prostora, druga razmena toplote metodama zračenja i konvekcije u vodom hladjenoj pregradi kotla a treća razmena toplote je u dimnim cevima pre nego što produkti sagorevanja napuste kotao i odvija se uglavnom metodama konvekcije i kondukcije. Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplata je zaštićena plastifikacionim postupcima.

                Kotao je namenjen za proizvodnju tople vode u radnim režimima 110/90ºC kao i 90/70ºC sa maksimalnim radnim pritiskom od 2,5bar-a.

                Ugradnjom gorionika na pelet, mazut ili gas i ugradnjom turbulatora u dimnim cevima radi još bolje razmene toplote stepen iskorišćenja kotla može dostići 92%. Automatika za rad kotla sa gorionicima kao i turbulatori se isporučuju na zahtev kupca i nisu sastavni deo standardne isporuke.

                Regulacija vazduha za sagorevanje pri sagorevanju čvrstog komadnog goriva vrši se preko regulatora promaje koji pokreće klapnu na donjim vratima i tako smanjuje ili povećava količinu vazduha za sagorevanje. Kod korišćenja gorionika na pelet, mazut ili gas količinu vazduha za sagorevanje reguliše automatika gorionika i automatika kotla.

                Osiguranje kotla od povišenog pritiska vrši se sigurnosnim ventilom ugrađenim na propisano mesto na kotlu dok se osiguranje kotla od povišenih temperatura vrši ugradnjom sigurnosnog izmenjivača toplote koji u slučaju potrebe rashlađuje kotao.

Naziv proizovda Snaga Cena
Kotao na čvrsto gorivo Šukoplam R 15kW 111.370,00
Kotao na čvrsto gorivo Šukoplam R 18kW 118.700,00
Kotao na čvrsto gorivo Šukoplam R 25kW 146.700,00
Kotao na čvrsto gorivo Šukoplam R 30kW 160.000,00
Kotao na čvrsto gorivo Šukoplam R 40kW 184.730,00
Kotao na čvrsto gorivo Šukoplam R 50kW 212.000,00
Kotao na čvrsto gorivo Šukoplam R 65kW 240.100,00
Kotao na čvrsto gorivo Šukoplam R 80kW 264.760,00
Garancija 5 godina.

 

 

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

X